Wat een gemeentelijke procesmanager in zijn mars moet hebben voor gebiedsontwikkeling

March 07, 2019 4708 keer bekeken

Desiree van der Zalm studeerde recent af aan de MUAD op het thema gebiedsontwikkeling. Gebiedsontwikkeling is de afgelopen jaren een hot topic geworden. Zeker sinds de economische crisis voorbij is staat de woningbouwontwikkeling hoog op de agenda bij overheden, projectontwikkelaars, beleggers en corporaties.

Gebiedsontwikkeling is echter meer dan alleen huizen bouwen: het gaat om het creëren van een omgeving waar mensen wonen, leven, werken, bewegen en recreëren.

Gezien de complexiteit van gebiedsontwikkeling en de belangrijkste ontwikkeling die ons de komende jaren te wachten staat, de Omgevingswet, is nader onderzocht welke typen van gebiedsontwikkeling naast elkaar bestaan. Hierin is bekeken welke rol gemeenten daarin vervullen en wat dat vraagt aan competenties van de gemeentelijke procesmanager. Om complexe gebiedsopgaven tot een goed eind te brengen is het van belang om de juiste persoon op de juiste plek te zetten.

In het onderzoek staan drie vormen van gebiedsontwikkeling centraal, te weten ontwikkelings-planologie, uitnodigingsplanologie en organische gebiedsontwikkeling. Samen met marktpartijen heeft de gemeente een belangrijke rol in het realiseren van ontwikkelingen. De gemeentelijke procesmanager is namens de gemeente de aangewezen persoon om de ontwikkelstrategie uit te voeren en de gemeentelijke rol hierin in te vullen. Deze complexe opgave vraagt om een scala aan competenties van de gemeentelijke procesmanager. Het onderzoek heeft dan ook geleid tot een lijst met competenties welke meer inzicht geeft in welke competenties nodig zijn om een gebiedsontwikkeling te kunnen managen. Door aan competentiemanagement te doen kan een match gemaakt worden tussen de opgave, de gemeentelijke rolvervulling en de competenties van de gemeentelijke procesmanager.

Voor de hele masterproef zie: http://www.muad.nl/Publicaties/Masterproeven/default.aspx#folder=1290609

Volg ons op:

Ga naar LinkedIn groep  Ga naar Twitter  Ga naar YouTube kanaal

 

Contact:

MUAD
PAdualaan 99, Utrecht
muad@hu.nl

 

Geaccrediteerd door:

Logo NVAO
 

Deelnemende hogescholen:

      Naar de website van Saxion Hogescholen

 
Cookie settings